Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : Ajax Injector

به زبان : JavaScript


هدف پروژه:
تزریق Ajax به تمام فرم ها و لینک های HTML برای آسان سازی پروژه تغییر وب1 به وب2.

که این کد تمام تغییرات لازم در Client Side را با نوشتن 2 خط، انجام می دهد.

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده
تمام شده ولی نسخه کامل آن همچنان مانده تا روز موعودش فرا برسد!

قیمت : مجانی
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

دانلود سورس : کلیک کنید

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : گالری اتوماتیک
به زبان : PHP - CodeIgniter - HTML- CSS

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright