Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : اسپمر بلاگفا

به زبان : PHP - HTML- CSS - JavaScript

نام سفارش دهنده : توحید قهرمانی

هدف پروژه:
روباتی که توی آخرین پستِ آخرین وبلاگ های آپدیت شدۀ بلاگفا، کامنت می گذارد.
از مزیت های این روبات این است که تمام کپچا های لازم را زیر هم لیست می کند و می توان خیلی سریع همه را وارد کرد و همزمان برای تعداد زیادی وبلاگ، کامنت گذاشت

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده

قیمت : 150 هزار تومان. هزینۀ نگه داری هم هر ماه 150 هزار تومان
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : Tweetit.mobi
به زبان : PHP (CakePHP) - HTML - CSS

درصد پیشرفت: 90%
10% مانده90% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright