Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : تغییرات سایت citysport90.com

به زبان : PHP - HTML- CSS - JavaScript - jQuery


هدف پروژه:
تغییرات زیر، توی این سایت اعمال شد:
- گرفتن لیست مسابقات از سایت livescores.com.au
- پیشرفت مسابقات(از شروع تا پایان)، دقیقاً همزمان با livescores.com.au
- اضافه کردن امکان ترجمه برای تیم های گرفته شده
- اضافه کردن مسابقات 2 گزینه ای
و بسیاری موارد دیگر

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده
این پروژه، فاز های دیگه ای هم خواهد داشت

قیمت : 600 هزار تومان
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

نمونه : کلیک کنید

پروژه تصادفی
عنوان پروژه : شبیه سازی پروتکل MMS
به زبان : C#

درصد پیشرفت: 85%
15% مانده85% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright