Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : گالری اتوماتیک

به زبان : PHP - CodeIgniter - HTML- CSS

نام سفارش دهنده : احسان دلیر فر

هدف پروژه:
یک گالری عکس که فقط با قرار دادن فایل ها در پوشۀ عکس آن، یک گالری کامل به شما می دهد.

این برنامه با خواندن نام پوشه ها و عکس ها، دسته های گالری را با قابلیت ساخت بی نهایت دستۀ تو در تو، می سازد و عکس ها را در دستۀ مناسب قرار می دهد.

برای هر عکس، با توجه به نام آن، تگ های مربوط به SEO ی مناسب را می سازد، عنوان عکس را قرار می دهد و همچنین از سایت Bing، مطالبی مربوط به این نام را می گیرد و در دیتابیس قرار می دهد.

قابلیت جستجو در عکس ها و نمایش 10 جستجوی آخر، نمایش تعداد مشاهدۀ هر عکس، مرتب سازی نمایش به حالت های دلخواه، صفحه بندی و ... از ویژگی های این گالری است.

همچنین یک جدول مربوط به تگ کلیۀ عکس ها نیز در نظر گرفته شده که می توان از آن به منظور بهبود SEO سایت استفاده کرد.

این برنامه به صورت سه لایه (MVC) با فریم وُرک CodeIgniter نوشته شده است.

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده

قیمت : 300 هزار تومان
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

نمونه : کلیک کنید

پروژه تصادفی
عنوان پروژه : مدیریت ورژن کنترل
به زبان : Linux Shell

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright