Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : شبیه سازی پروتکل MMS

به زبان : C#


هدف پروژه:
ساخت یک DLL برای ارتباط با پروتکل MMS برای ممکن سازی دانلود فایل از آن پروتکل.
البته به جزئیات هم پرداخته شده و فقط یک دانلود فایل ساده نیست.

--

آدرس نمونه و آدرس سورس بعد از اتمام پروژه نمایان خواهند شد.

درصد پیشرفت:
85%
15% مانده85% انجام شده
Header در خواست می شود. اما هنوز آنالیزش نکردم که اطلاعات فایل را چگونه باید از آن در بیاورم.

قیمت :
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

دانلود سورس : کلیک کنید

پیش خرید کردن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : طراحی سایت BuyPlus
به زبان : PHP - JavaScript

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright