Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : Network Tester

به زبان : Visual Basic.net


هدف پروژه:
پروژه دانشجویی (کاردانی) برای تست Ping شبکه با IP که کاربر وارد می کند و اگر متوسط زمان Ping عملیات از مقدار مشخص شده در برنامه بیشتر شد، موسیقی که مشخص شده پخش شود تا کاربر متوجه مشکل شبکه شود.

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده

قیمت : 25 هزار تومان
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

نمونه : کلیک کنید

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : اتصال tesado به sedo
به زبان : PHP

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright