Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : ربات جمع آوری اطلاعات

به زبان : PHP

نام سفارش دهنده : شرکت لایف وب

هدف پروژه:
رباتی که می‌تواند در سایت هایی که برای آن تعریف می‌شود گشت بزند و اطلاعات مورد نیاز را استخراج کند.
ربات از یک هسته تشکیل شده که روال های معمول را انجام می‌شود و برای هر سایت، یک پلاگین برای آن نوشته می‌شود. پلاگین های هر سایت در حدود ۲۰ خط کد هستند و ساختار بسیار منظمی دارند.
برای ربات می‌توان پروژه هایی تعریف کرد و مشخص کرد برای این پروژه، از کدام سایت ها (کدام پلاگین ها) استفاده کند و چه دیتا هایی را جمع آوری کند.
هر پروژه در ربات می‌تواند چند فاز داشته باشد و هر فاز فقط یک مسئولیت داشته باشد.
کد ربات به صورتی نوشته شده که اگر هر فاز به مشکل خورد یا زمانی بیشتر از زمان تعیین شده طول کشید، خراب محسوب شود و کار ربات ادامه پیدا کند. بعد از اتمام کار، ربات برگشته و فقط رکورد های خراب را بازنگری می‌کند.

هم‌اکنون ربات در پروژهٔ پایش در حال اجراست و اطلاعات از منابع مختلف جمع آوری می‌کند. لینک موقت پروژهٔ پایش در زیر در قسمت آدرس نمونه موجود است.

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده

نمونه : کلیک کنید

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : کپی کنندۀ فروشگاه
به زبان : PHP

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright