Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : اتصال tesado به sedo

به زبان : PHP

نام سفارش دهنده : سیاوش حقیقت
شماره موبایل سفارش دهنده : 09361904461

هدف پروژه:
اضافه کردن قابلیت اضافه و حذف کردن مخفیانه دامنه ها در سایت sedo.com و انتخاب یک Template پیشفرض برای دامنه ها.
و سایر قابلیت های sedo.com که در سایت tesado.com انجام می شود.

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده
سفارش دهنده رضایت کامل داشته

قیمت : 85 هزار تومان
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

نمونه : کلیک کنید

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : فروشگاه اینترنتی
به زبان : PHP

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright