Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : اعتبار سنجی یک فرم ساده

به زبان : JavaScript - PHP


هدف پروژه:
پروژه شخصی آفای حمیدرضا (esf.hrs@gmail.com) از اصفهان برای اعتبار سنجی یک فرم ساده ورود اطلاعات مربوط به یک سایت مشاور املاک.
نیاز بود که یک سری از فیلد ها اجباری شود، یک سری فقط عدد فبول کنند و یک سری در صورت انتخاب گزینه ای، فعال شوند (که بعضی از آنها اجباری و بعضی اختیاری بودند)
این اعتبار سنجی هم باید در سمت کاربر (Client Side) انجام می شد و هم در سمت سرور (Server Side) و پیغام خطای مربوطه، نوشته می شد.
این پروژه به درخواست سفارش دهنده، طوری نوشته شد که قابل استفاده با Smarty باشد.

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده
سفارش دهنده رضایت کامل داشته

قیمت : 17 هزار تومان!
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

نمونه : کلیک کنید

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : رزرواسیون ساده هتل
به زبان : PHP

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright