Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : خرید شارژ موبایل با SMS

به زبان : PHP

نام سفارش دهنده : فرید نقش بندی

هدف پروژه:
توضیحات بخش مربوط به استفاده کاربر که در لینک نمونه، به صورت مبسوط آمده.
بخش مدیریت هم شامل این قابلیت ها است:
* ثبت نام کاربر جدید
* نمایش کاربران برای ویرایش ها به دوصورت لیستی و با شماره موبایل
* نمایش اطلاعات مربوط به یک فاکتور و ویرایش آن
* افزودن کارت شارژ تکی یا تعداد بالا توسط فایل
* قابلیت تعریف کد برای شارژ حساب کاربران (تکی یا تعداد بالا توسط فایل)
* امکان ایجاد محدودیت روزانه برای خرید کارت شارژ و کد شارژ حساب کاربری هم به صورت کلی و هم اختصاصی برای هر کاربر
* نمایش تمام اطلاعات مورد نیاز از قبیل : تعداد کارت شارژ های موجود از هر نوع - تعداد شارژ های خریداری شده توسط یک کاربر - اطلاعات کاربر - ...

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده
سفارش دهنده رضایت کامل داشته

قیمت : 333 هزار تومان
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

نمونه : کلیک کنید

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : مدیریت ورژن کنترل
به زبان : Linux Shell

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright