Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : بخش همایش سایت روز رسانه های اجتماعی

به زبان : PHP - CakePHP - HTML- CSS - JavaScript - JQuery

نام سفارش دهنده : Life Web
شماره تلفن سفارش دهنده : 8853780

هدف پروژه:
برای روز رسانه های اجتماعی، بخش مربوط به همایش زنده برای اشتراک گذاری مطالب در روز همایش توسط مدیر سایت و همچنین کاربران، ساخته شد.
سیستمی تقریباً ساده با عضو گیری و پنل مدیریت (با امکانات نسبتاً زیاد) و همچنین با قابلیت ورود با اُپن آی‌دی و تولید فید مطالب برای اپلیکیشن موبایلی که برای روز همایش طراحی شده

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده

نمونه : کلیک کنید

پروژه تصادفی
عنوان پروژه : رزرواسیون ساده هتل
به زبان : PHP

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright