Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : روبات تراوین

به زبان : PHP - HTML- CSS - JavaScript - jQuery


هدف پروژه:
یک سیستم قدرتمند برای تولید روبات هایی که تراوین بازی کنند.

قابلیت ها:
- امکان ثبت بی نهایت روبات
- روبات ها به صورت خودکار ثبت نام می کنند
- به صورت خودکار، ایمیل فعال سازی را دریافت می کنند و اکانت را فعال می کنند
- قابلیت تعریف روش بازی برای روبات ها به تعداد نامحدود عمل
- قابلیت ارسال نامه به تک تک بازی کنان بازی تراوین (مخصوص تبلیغات)

بعد از اینکه روبات ها منابع بازی را جمع کردند، می توان همه را به یک اکانت منتقل کرد و فروخت

درصد پیشرفت:
70%
30% مانده70% انجام شده
به دلیل دبه در آوردن مشتری، پروژه رو کامل نکردم. ولی روش کار می کنم

قیمت : یک میلیون و ششصد هزار تومان
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

پیش خرید کردن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : Youtube Leech
به زبان : PHP

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright