Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : اوقات شرعی و آب و هوا

به زبان : PHP


هدف پروژه:
دو پروژه تقریباً هم شکل که همزمان اجرا شد.
یکی "اوقات شرعی"، که با توجه به تاریخ و شهر، اوقات شرعی را نمایش می دهد.

یکی "هم آب و هوا"، که از Yahoo! Weather استفاده می کند.

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده
اوقات شرعی، خیلی غیر حرفه ای درست شد!

قیمت : 17 هزار تومان!
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

نمونه : کلیک کنید

پروژه تصادفی
عنوان پروژه : کتابخانه دانلودر یوتوب
به زبان : PHP

درصد پیشرفت: 90%
10% مانده90% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright