Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : Web Analyzer

به زبان : PHP - CakePHP - HTML- CSS - JavaScript - JQuery

نام سفارش دهنده : Life Web
شماره تلفن سفارش دهنده :

هدف پروژه:
جمع آوری اطلاعات مربوط به 500 سایت برتر وب و تحلیل داده های آن و بیان آن با نمودار

درصد پیشرفت:
95%
5% مانده95% انجام شده
در حال تکمیل

نمونه : کلیک کنید

پیش خرید کردن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : بانک کارت شارژ قابل چاپ
به زبان : C#

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright