Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : ژابیز

به زبان : PHP - CakePHP - HTML- CSS - JavaScript - JQuery

نام سفارش دهنده : توحید قهرمانی

هدف پروژه:
هدف وب سایت، جذب کاربر برای یک خبرنامه است که به این منظور همانند یک سیستم همکاری در فروش، تعدادی بازاریاب به سیستم اضافه می‌شود و هر بازاریاب بنر های مخصوص به خود را دریافت می‌کند و توسط آن، کاربر جذب می‌کند و به ازای هر کاربر، مبلغی دریافت می‌کند.
در نهایت مبلغ مدیریت سایت می‌تواند گزارشی از تمام اتفاقات سایت ببیند و به بازاریاب هایی که به کف پرداخت رسیده اند، پول پرداخت کند

درصد پیشرفت:
100%
100% انجام شده

قیمت : یک میلیون و پانصد هزار تومان
(توجه فرمایید پروژه با این قیمت به سفارش دهنده، فروخته شده و این مبلغ در فروش های بعدی، تغییر خواهد کرد)

نمونه : کلیک کنید

خریدن یک نسخه از این پروژه
پروژه تصادفی
عنوان پروژه : Status عوض کن Yahoo! Messenger
به زبان : C#

درصد پیشرفت: 100%
100% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright