Welcome to my website.

Professional Programming and Web Design
عنوان پروژه : کتابخانه دانلودر یوتوب

به زبان : PHP


هدف پروژه:
یک کتابخانه متن باز برای دانلود ویدیو های سایت youtube.com

درصد پیشرفت:
90%
10% مانده90% انجام شده
بهینه سازی نیاز است

نمونه : کلیک کنید

دانلود سورس : کلیک کنید

پروژه تصادفی
عنوان پروژه : شبیه سازی پروتکل MMS
به زبان : C#

درصد پیشرفت: 85%
15% مانده85% انجام شده

[توضیحات بیشتر...]
Copyright